ارزیابی عوامل ارتقا مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان دبیرستانی

ارزیابی عوامل ارتقا مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان دبیرستانی

انگیزه پیشرفت
دانش آموز خلاق
عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن
ارزیابی عوامل ارتقا مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان دبیرستانی
بررسی عوامل موثر بر افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه
دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی
دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد علوم تربیتی

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی

ارزیابی عوامل ارتقا مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان دبیرستانی

(مطالعه موردی:استان بوشهر)

 

*آپدیت سوم نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!

پرسشنامه آزمون انگیزه پیشرفت

پرسشنامه شماره آزمون خلاقیت 

پرسشنامه شناسایی روش‌های مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش‎آموزان

 

 

مقدمه   

در نظام آموزشی ایران به تفكر منطقی، توانایی بیان كلامی، خوب خواندن توجه بیشتری نسبت به توانایی فضایی، خلاقیت و تفكر شهودی می‌شود . این توجه نباید راه را بر هنرمندان و خلاقان مسدود نماید چرا كه جامعه همانگونه كه به علم و منطق نیاز دارد به هنر و خلاقیت نیز احتیاج دارد.جامعه‌ی پویا  و پرتلاش امروزی یك لحظه درنگ نمی كند تا بتواند به فنون جدید و قدرت والای علمی دست پیدا كند . در چنین عصری كه عصر شكوفایی و بهره جستن از نبوغ بزرگان علمی، پژوهندگان ،مخترعین ، مبتكرین، صنعتگران و… است برای اداره سازمان‌های اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی و آموزش جامعه به فكر و ذهن افراد خلاق   نیاز است ،  تا بتوان همگام و همپای پیشرفت جامعه به پرورش  افراد خلاق اقدام نمود.

 

     بسیاری بر این عقیده‌اند كه خلاقیت  امری ذاتی است و فقط خداوند این ودیعه خود را به عده‌ای از انسانها بخشیده و قابل آموزش و آموختنی نیست . عده‌ای با این عقیده مخالفند و ابراز می دارند خداوند به همه انسانها یكسان نعمت بخشیده این افراد (خلاقان) از این نبوغ خدادادی خود ، بیشترین بهره را برده‌اند و نیز معتقدند كه خلاقیت صفت مشترك تمامی انسانها است كه با پرورش آن می توان آن را از حالت ركود درآورد و از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل كرد و بالعكس می‌توان خلاقیت را با آموزش ناصحیح و غلط از ریشه خشكاند. تحقیقات ادعای گروه دوم را تصدیق كرده و خلاقیت را صفت مشترك تمام انسانها دانسته ، اما مقدار و نوع خلاقیت از فردی به فرد دیگر متفاوت می‌دانند و هر انسانی به نوعی از خلاقیت خود بهره می‌برد یكی زیاد یكی كم(پیرخایفی،1376). این تحقیقات نشان داده است كه رشد و پرورش خلاقیت از همان بدو تولد و دوران كودكی آغاز می‌شود و در دوران دبیرستان به مرحله شكوفائی خود نزدیك می‌شود. البته اگر این توانایی در انسان پرورش یابد تا پایان عمر به غنای والای علمی آن افزوده می‌شود. 

 

     هدف كلی از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش‌آموزان مقطع متوسطه استان بوشهر می باشد.

 

 

کلمات کلیدی:

خلاقیت

انگیزه پیشرفت

دانش آموز خلاق

برنامه ریزی درسی

عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : كلیات

1ـ1 مقدمه 2

1ـ2 بیان مسئله 6

1ـ3 اهمیت و ضرورت پژوهش 9

1ـ4 اهداف پژوهش 10

1ـ5 فرضیه‌های پژوهش 11

1ـ6 تعاریف عملیاتی متغیرها 12

1ـ6 ـ1 نوع متغیرهای تحقیق 12

1ـ6 ـ2 مراحل اندازه‌گیری متغیرها 13

1ـ6 ـ 3 تعریف متغیرها 13

 

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2ـ1 خلاقیت چیست ؟ 17

2ـ2 تعریف خلاقیت 20

2ـ3 روند شكل گیری خلاقیت 21

2ـ4 خصوصیات افراد خلاق 22

2ـ5 راه‌های پرورش خلاقیت 25

2ـ6 موانع خلاقیت 27

2ـ7 انگیزه عاملی جهت تحقق خلاقیت نوشتاری 30

2ـ8 نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق 33

2ـ9 محیط خانواده و تأثیر آن بر خلاقیت 36

2ـ10 نقش تكرار و تمرین نوشتن بر نوشتن خلاق 37

2ـ11 تأثیر مطالعه بر نوشتن خلاق 39

2ـ12 نقش قصه‌گویی در پرورش نوشتن خلاق 41

2ـ13 تشویق عاملی كارساز در پرورش نوشتن خلاق 44

2ـ14 نقش كودكستان و مراكز پیش دبستانی در بروز خلاقیت   46

2ـ15 نقش بازی‌های كودكانه در پرورش خلاقیت   47

2ـ16 تأثیر اوقات فراغت بر نوشتن خلاق 49

2ـ17 مروری بر تحقیقات انجام شده 51

 

فصل سوم : روش پژوهش

3ـ1 نوع تحقیق 71

3ـ2 جامعه آماری و ویژگی‌های آن 71

3ـ3 روش نمونه‌گیری و حجم نمونه 71

3ـ4 ابزار گردآوری داده‌ها 72

3ـ5 پایایی و روایی پرسشنامه‌ها 72

3ـ5ـ1 پایایی و روایی آزمون خلاقیت 72

3ـ5ـ2 پایایی و روایی آزمون انگیزه پیشرفت 75

3ـ5ـ3 پایایی و روایی پرسشنامه محقق ساخته 75

3 ـ 6 شیوه نمره‌گذاری آزمون‌ها 76

3-6-1 نمره‌گذاری آزمون خلاقیت 76

2-6-2 نمره‌گذاری آزمون انگیزه پیشرفت 76

3ـ7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 76

 

فصل چهارم : یافته‌های تحقیق

4ـ1 یافته‌های توصیفی 78

4ـ2 یافته‌های مربوط به فرضیه‌های تحقیق (آمار استنباطی) 91

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

5ـ1 بحث و نتیجه‌گیری 98

5ـ2 پیشنهاد نظری و علمی پژوهش 102

5ـ3 محدودیت‌های پژوهش 105

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ   107

پیوست‌ها

پرسشنامه شماره (1) پرسشنامه محقق ساخته 116

پرسشنامه شماره (2) آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT) 119

پرسشنامه شماره (3) آزمون خلاقیت جمال عابدی 125

 

فهرست جدول‌ها و نمودارها

جدول شماره 3 ـ1 دامنه نمره خلاقیت  

جدول شماره 3 ـ2 دامنه نمره انگیزه پیشرفت  

جدول شماره 4 ـ 1 توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌ها 

جدول شماره 4 ـ2 توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌های خلاق 

جدول شماره 4 ـ3 توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی های  عادی 

جدول شماره 4 ـ4 توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی های  پسر به تفکیک خلاق و عادی 

جدول شماره 4 ـ5 توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی‌های  دختر به تفکیک خلاق و عادی 

جدول شماره 4 ـ6 توزیع فراوانی میزان علاقه‌مندی آزمودنی‌های  به امور فرهنگی هنری 

جدول شماره 4 ـ7 توزیع فراوانی به خاطر آوردن دوران کودکی 

جدول شماره 4 ـ8 توزیع فراوانی تداعی دوران کودکانه توسط بازی‌های کودکانه 

جدول شماره 4 ـ9 توزیع فراوانی علاقه‌مندی پاسخگویان به بازی‌ها 

جدول شماره 4 ـ10 توزیع فراوانی انجام دادن کارهای فرهنگی ـ هنری 

جدول شماره 4 ـ11 توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات اولیه آزمودنی ها 

جدول شماره 4 ـ12 میزان علاقه‌مندی دانش‌آموزان به مطالعه کتاب و روزنامه 

جدول شماره 4 ـ13 توزیع فراوانی میزان گذران اوقات فراغت آزمودنی ها 

جدول شماره 4 ـ14 میزان علاقه‌مندی به شنیدن قصه و داستان 

جدول شماره 4 ـ15 میزان خستگی نسبت به نوشتن دفتر خاطرات، یادداشت یا هر گونه تمرین نوشتاری 

جدول شماره 4 ـ16 میزان تشویق پاسخگویان به انجام مهارت نوشتن 

 

دانلود پاورپوینت تحلیل کلی میدان

دانلود پاورپوینت تحلیل کلی میدان پاورپوینت تحلیل و مدیریت میدان پارپوینت مدیریت کلی میدان پاورپوینت تعریف میدان در مدیریت پاورپوینت تاریخچه میدان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تحلیل کلی میدان جهت رشته مدیریت در 26 اسلاید و با فرمت…

مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مسئولیت مدنی شهرداری نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری مبانی مسئولیت شهرداری در جبران خسارات شهروندان مسئولیت مدنی شهرداری در…

ضرورت و لزوم پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری

ضرورت و لزوم پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتری پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری  لزوم پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری ضرورت مدیریت ارتباط با مشتری دلایل حرکت سازمان ها به سوی مدیریت ارتباط با…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران 62 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی پرستاران 62 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری رضایت شغلی پیشینه تحقیق رضایت شغلی پیشینه داخلی رضایت شغلی پیشینه خارجی رضایت شغلی پیشینه پژوهش رضایت شغلی پیشینه نظری رضایت شغلی پیشینه تحقیقات رضایت…

تحقیق کامل در مورد سازگاری اجتماعی در دانشجویان

تحقیق کامل در مورد سازگاری اجتماعی در دانشجویان ابعاد سازگاری اجتماعی رویکردهای سازگاری اجتماعی پایان نامه سازگاری اجتماعی نظریه های سازگاری اجتماعی تعریف سازگاری اجتماعی در روانشناسی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی تاریخچه بررسی سازگاری اجتماعی رفتن به سايت اصلي…

پاورپوينت روانشناسی مدیریت استراتژیک

پاورپوينت روانشناسی مدیریت استراتژیک پاورپوینت در مورد روانشناسی مدیریت استراتژیک روانشناسی مدیریت استراتژیک ppt دانلود پاورپونت روانشناسی مدیریت استراتژیک پاورپوینت در باره روانشناسی مدیریت استراتژیک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت روانشناسی مدیریت استراتژیک جهت رشته مدیریت قالب 32 اسلايد…

پاورپوینت اثر عوامل محيطی در رشد و نمو و بازدهی محدودكننده در زراعت آفتابگردان

پاورپوینت اثر عوامل محيطی در رشد و نمو و بازدهی محدودكننده در زراعت آفتابگردان پاورپوینت زمان کاشت آفتابگردان پاورپوینت طرز كاشت آفتابگردان پاورپوینت علت پوک شدن تخمه افتابگردان پاورپوینت عملکرد تخمه افتابگردان در هکتار دانلود پاورپوینت اثر عوامل محيطی در…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد ریاضی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد ریاضی مبانی نظری عملکرد ریاضی ادبیات نظری عملکرد ریاضی چارچوب نظری عملکرد ریاضی فصل دوم پایان نامه عملکرد ریاضی دانلود مبانی نظری عملکرد ریاضی پیشینه عملکرد ریاضی پیشینه تحقیق عملکرد ریاضی پیشینه داخلی عملکرد…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تنهایی و دیدگاه های آن 44 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تنهایی و دیدگاه های آن 44 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه احساس تنهایی و دیدگاه های آن مبانی نظری احساس تنهایی و دیدگاه های آن پیشینه تحقیق احساس تنهایی و دیدگاه…

پاورپوینت عوارض احتمالی بیماری ابله و عوامل افزایش دهنده

پاورپوینت عوارض احتمالی بیماری ابله و عوامل افزایش دهنده پاورپوینت بیماری آبله پاورپوینت بیماری ابله مرغان چیست پاورپوینت بیماری ابله مرغون پاورپوینت بیماری ابله مرغان بزرگسالان پاورپوینت بیماری ابله چیست رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت عوارض احتمالی بیماری ابله…

ادبیات نظری و پیشینه تجربی نقص بینایی

ادبیات نظری و پیشینه تجربی نقص بینایی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه نقص بینایی مبانی نظری نقص بینایی پیشینه تحقیق نقص بینایی پیشینه داخلی نقص بینایی پیشینه خارجی نقص بینایی پیشینه پژوهش نقص بینایی پیشینه نظری نقص بینایی…

پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل رفتار متقابل TA

پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل رفتار متقابل TA کلمات کلیدی : دانلود پروتکل درمانی خرید پروتکل درمانی پکیج های درمانی روانشناسی پروتکل درمانی تحلیل رفتار متقابل پروتکل درمانی تحلیل رفتار متقابل گروه درمانی دانلود پروتکل درمانی تحلیل رفتار متقابل…

پاورپوینت آب انبارها ، انواع ، نحوه عملکرد

پاورپوینت آب انبارها ، انواع ، نحوه عملکرد پروژه پاورپوینت آب انبارها انواع نحوه عملکرد رفتن به سايت اصلي در این پروژه پاورپوینت آب انبارها ، انواع ، نحوه عملکرد در 17 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر طبق…

دانلود پاورپوینت بهداشت محیط مدارس

دانلود پاورپوینت بهداشت محیط مدارس پاورپوینت بهداشت پاورپوینت مدارس پاورپوینت بهداشت مدرسه پاورپوینت مدرسه پاورپوینت ایمنی مدارس رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بهداشت محیط مدارس در قالب 79 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع با قابلیت…

دانلود پاورپوینت تکانه زاویه ای

دانلود پاورپوینت تکانه زاویه ای پاورپوینت تکانه زاویه ای پاورپوینت تکانه زاویه ای مداری پاورپوینت تکانه زاویه ای الکترون پاوزپوینت تکانه زاویه ای در کوانتوم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تکانه زاویه ای جهت رشته ریاضی فیزیک در قالب…

دانلود پاورپوینت طرح طبقه بندی مشاغل

دانلود پاورپوینت طرح طبقه بندی مشاغل دانلود پاورپوینت درباره طرح طبقه بندی مشاغل آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل پاورپوینت طبقه بندی مشاغل رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت طرح طبقه بندی مشاغل جهت رشته علوم انسانی در قالب 41…

پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده

پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده با موضوع ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی…

داوری تجاری بین المللی

داوری تجاری بین المللی داوری تجاری داوری تجاری بین المللی مقاله داوری تجاری مقاله داوری تجاری بین المللی دانلود مقاله داوری تجاری دانلود مقاله داوری تجاری بین المللی داوری بین المللی رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته حقوق داوری تجاری…

پاورپوینت استاندارد های ورزشگاه

پاورپوینت استاندارد های ورزشگاه پاورپوینت استاندارد سکوی تماشاچیان پاورپوینت ضوابط طراحی استادیوم فوتبال پاورپوینت ابعاد سالن ورزشی سرپوشیده پاورپوینت ضوابط طراحی سالن ورزشی سرپوشیده رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت استاندارد های ورزشگاه جهت رشته معماری در قالب 17 اسلاید…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت و تیپ شخصیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت و تیپ شخصیتی فصل دوم پایان نامه شخصیت و تیپ شخصیتی مبانی نظری شخصیت و تیپ شخصیتی پیشینه تحقیق شخصیت و تیپ شخصیتی پیشینه پژوهش شخصیت و تیپ شخصیتی پیشینه نظری شخصیت و تیپ…

بررسی كاركرد لایه های نازك CuInSe و اهمیت اتصال به آنها

بررسی كاركرد لایه های نازك CuInSe و اهمیت اتصال به آنها لایه نازک روش های سنتز سلولهای خورشیدی لایه های نازك CuInSe دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مواد بررسی كاركرد لایه های نازك CuInSe و اهمیت اتصال به آنها…

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه مهارت های زندگی

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه مهارت های زندگی فصل دوم پایان نامه مهارت های زندگی مبانی نظری مهارت های زندگی پیشینه تحقیق مهارت های زندگی پیشینه داخلی مهارت های زندگی پیشینه خارجی مهارت های زندگی پیشینه پژوهش مهارت…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی 48 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی 48 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری عملکرد بازرگانی دانلود مبانی نظری عملکرد بازرگانی پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی ادبیات نظری عملکرد بازرگانی فصل دوم پایان نامه عملکرد بازرگانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

خصوصیات سازگاری و انواع آن و بررسی عوامل موثر بر ناسازگاری

خصوصیات سازگاری و انواع آن و بررسی عوامل موثر بر ناسازگاری کلمات کلیدی : مدل های سازگاری مدل های سازگاری تحصیلی نظریه های مربوط به سازگاری عوامل موثر بر ناسازگاری ابزارهای سنجش سازگاری انواع سازگاری در روانشناسی پایان نامه سازگاری…

دانلود پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری دانلود پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتریان دانلود پاورپوینت درباره مدیریت ارتباط با مشتری پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری جهت رشته مدیریت در قالب 24…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *