پروتکل فراشناختی MCT طرح درمان افزایش عزت به نفس

پروتکل فراشناختی MCT طرح درمان افزایش عزت به نفس

کلمات کلیدی :

دانلود پروتکل درمانی
خرید پروتکل درمانی
پکیج های درمانی روانشناسی
پروتکل های درمانی در روانشناسی
پروتکل درمانی عزت نفس
پروتکل درمانی افزایش عزت نفس
خرید پروتکل درمانی درمان فراشناختی عزت نفس
پروتکل درمان فراشناختي طرح درمان افزايش عزت نفس

رفتن به سایت اصلی

دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی فراشناختی MCT طرح درمان افزایش عزت به نفس 6 جلسه 

 

 

 

هدیه همراه فایل خریداری شده:

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت

 

 

پروتکل درمان فراشناختي طرح درمان افزايش عزت نفس

هر چند رويکرد  اصلي درمان فراشناختي (MCT)، بر درمان اختلال افسردگي، اضطراب و وسواس بنا شده است؛ پژوهش بسياري نيز، نشان دهنده اثر بخشي آن بر درمان اختلالات مذکور مي باشد. انديشه محوري درمان فراشناختي اين است که؛ عوامل فراشناختي در ايجاد سبک هاي فکري ناسود مندي که در اختلال هاي روانشناختي منجر به تداوم رفتار و هيجان هاي منفي نظير؛ پرخاشگري و خشم مي شودند، نقش تعيين کننده اي دارند. نظريه فراشناختي در شکل سخت  خود، با تاکيد بر باورهاي غير منطقي که در واقع تدوام و تاثيرشان محصولات فراشناخت واره ها هستند (ولز، 2009). فراشناخت درماني با اهميت و معناي منفي وقايع شناختي دروني ( افکار و باورهاي متدوال)، مي تواند موجب افزايش عزت نفس شود.

 

 

 

روش اجرا و جلسات درماني
جهت اخذ مجوز هاي لازم براي انجام پژوهش، ابتدا به سازمان تأميني و تربيتي کشور  مراجعه و پس از دريافت مجوزها، به کانون هاي اصلاح و تربيت مستقر در شهر تهران مراجعه شد. پس از توجيه و گفتگو با مسئولين مراکز، نمونه هاي مورد نياز با توجه به ملاک هاي پژوهش حاضر، معرفي شدند.به منظور انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس، 57 نفر به عنوان نوجوان پسر بزه کار معرفي شدند. پس از بررسي هاي مقدماتي و انجام مصاحبه هاي فردي و تست هاي تشخيصي، تعداد 40 نفر از افرادي که در  مصاحبه باليني و آزمون پرخاشگري باس و پري و عزت نفس کوپر اسميت داراي يک انحراف پايين تر از ميانگين بودند، به عنوان نمونه هاي پژوهش انتخاب شدند. همزمان با احراز شرايط نوجوانان گروه بزه کار با ارزيابي عيني از طريق پرسشنامه هاي پژوهش( پيش آزمون ) و مصاحبه باليني، به ايشان اطمينان داده شد که اطلاعات مرتبط با آنها به صورت کاملا محرمانه باقي خواهد ماند، و آن‌ها اختيار کامل دارند که در پژوهش شرکت نکنند يا در هر مرحله که بخواهند مختارند که از ادامه ي پژوهش انصراف دهند. سپس به صورت تصادفي به دو گروه 20 نفري آزمايش  و کنترل تقسيم شدند. طرح پژوهش حاضر،  پيش آزمون – پس آزمون با گروه آزمون و کنترل بود. پيش آزمون شامل نمره هاي بدست آمده از آزمون عزت نفس کوپر اسميت و آزمون پرخاشگري باس پري قبل زا اجراي آزمايش و پس آزمون شامل نمره بدست آمده از آزمون عزت نفس کوپر اسميت و آزمون پرخاشگري باس و پري بعد از اجراي عمل آزمايش بود.  اجراي متغير مستقل ( کاربندي آزمايشي) تنها بر روي گروه آزمون انجام شد.  با توجه به درخواست هاي مسئولين مربوطه، مقرر شد گروه کنترل نيز پس از اتمام پژوهش تحت يک دوره درمان فراشناختي قرارگيرد.

 

 

 

 

براي طراحي پروتکل درماني متناسب با افراد نمونه پژوهش، از منابع معتبر علمي، درمان هاي داراي حمايت تجربي استفاده شد. در مداخله فراشناختي از فرمت فردي، در طي  14  جلسه به کار برده شد، به اين صورت که طي هر جلسه اقدامات اساسي مرتبط به درمان فرا شناختي که شامل؛ 
(1) بررسي حالات رواني؛ 
(2) بازبيني جلسه قبلي درمان؛ 
(3) وضع يا تعيين دستور جلسه ( برنامه کار) درمان، 
(4) کار روي موضوعات جلسه درمان، 
(5) تعيين تکاليف پس از  پايان هر جلسه درماني، 
(6) بازبيني يا خلاصه سازي محتواي جلسه صورت گرفت.

 

 

 

اعتبار و پايايي روش جمع آوري اطلاعات در تحقيقات آزمايشي از اهميت به سزايي برخوردار است ( گال، بورگ و گال، 2004؛ ترجمه : نصر وهمکاران، 1384). علاوه بر بکارگيري آزمون هاي استاندارد مانند پرسشنامه هاي عزت نفس کوپر اسميت و پرخاشگري باس و پري که از روايي و پايايي خارجي ونيز داخلي مناسبي برخوردار بودند، از مصاحبه باليني، که داراي محتواي ساختار يافته و نيم ساختار يافته  بود، در هر دو گروه آزمايش و کنترل استفاده شده است. محيط اجراي پژوهش: شامل نهاد هاي وابسته به کانون اصلاح و تربيت بود. قبل از شروع به اقدامات مربوط به پژوهش حاضر، با مديران و کارکنان مسئول در اين نهادها، درباره موضوعاتي از قبيل؛ محيط مناسب جهت انجام جلسات درماني و محاصبه، نيمرخ رواني، خانوادگي و نيز سوابق قانوني و قضايي گروه هاي پژوهش و همچين زمان بندي اجراي پژوهش ( طول هفته، ساعات جلسات ) بحث و تبادل نطر شد. 

 

نمونه گيري و انتخاب نمونه هاي واجد شرايط پژوهش:حتي المقدور سعي شد، اجراي آزمون و مصاحبه براي همه نمونه ها در گروه‌هاي آزمايش و کنترل يکسان باشد. تمامي نمونه ها به طور جداگانه (فردي) مورد آزمون و مصاحبه قرار گرفتند. به دست آوردن اطلاعات معنادار در فرآيند مصاحبه و آزمون نيازمند جلب همکاري با افرادي است که در پژوهش شرکت مي جويند ( گال، بورگ و گال، 2004). براي افزايش سطح همکاري گروه هاي مورد پژوهش، و ايجاد انگيزه و تصوير صادقانه از خود، جلسات و محيط مصاحبه به گونه ترتيب يابند که افراد شرکت کننده در آن احساس راحتي کنند. در پژوهش حاضر سعي شد، ضمن برقراري ارتباطي صميمانه و همدلانه؛ به آنها اطمينان داده شد، که گفتگوهاي مطرح شده در جلسات؛ تحت هيچ شرايطي براي هيچ کسي فاش نمي گردد. به منظور ايجاد انگيزه و همکاري بهتر افراد شرکت کننده در پژوهش، از مشوق هاي گوناگون (کتاب، لوازم التحرير، تنقلات و خوراکي ها) نيز استفاده گرديد. همچنين جهت تحليل بهتر پرسشها و گفتگوهاي مصاحبه؛ از ضبط صوت در کنار يادداشت برداري نيز استفاده شد. گروه آزمايش به مدت 14 جلسه ي يک و نيم ساعته و به مدت 8 هفته تحت درمان فراشناختي قرار گرفت در حالي که گروه کنترل هيچ درماني در اين مدت دريافت نکرد.

 

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است. 

 

 

 

پاورپوینت سازه های کابلی کالاتراوا

پاورپوینت سازه های کابلی کالاتراوا پاورپوینت زندگی نامه کالاتراوا پاورپوینت سازه های کابلی پاورپوینت کالاتراوا دانلود پاورپوینت سازه های کابلی کالاتراوا پاورپوینت درمورد سازه های کابلی کالاتراوا رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سازه های کابلی کالاتراوا جهت رشته معماری…

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کارآفرینی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کارآفرینی مبانی نظری کارآفرینی پیشینه پژوهش کارآفرینی مبانی نظری و پیشینه پژوهش کارآفرینی پیشینه تحقیق کارآفرینی فصل دوم پایان نامه کارآفرینی دانلود مبانی نظری کارآفرینی دانلود پیشینه پژوهش کارآفرینی پیشینه تحقیق و مبانی نظری کارآفرینی…

دانلود پاورپوینت شهر ها و شهرک های جدید

دانلود پاورپوینت شهر ها و شهرک های جدید پاورپوینت سیر تحول شهر های جدید پاورپوینت شهر های جدید مستقل پاورپوینت تحولات شهرنشینی پاورپوینت برنامه ریزی شهر های جدید رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت شهر ها و شهرک های جدید…

فصل دوم پایان نامه سبک های هویت

فصل دوم پایان نامه سبک های هویت کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه سبک های هویت مبانی نظری سبک های هویت پیشینه تحقیق سبک های هویت پیشینه داخلی سبک های هویت پیشینه خارجی سبک های هویت پیشینه پژوهش سبک…

پاورپوينت پانسمان و بانداژ

پاورپوينت پانسمان و بانداژ پاورپوینت پانسمان پاورپوینت بانداژ پاورپوینت در مورد پانسمان پاورپوینت در مورد بانداژ پانسمان و پانداژ ppt دانلود پاورپوینت بانداژ دانلود پاورپوینا پانسمان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت پانسمان و بانداژ رشته علوم پزشکی قالب 52…

پاورپوینت پرستاری در شکستگی ها

پاورپوینت پرستاری در شکستگی ها پاورپوینت مراقبت پرستاری در شکستگی ها پاورپوینت مراقبت های پرستاری در شکستگی بینی پاورپوینت فرایند پرستاری در شکستگی ها پاورپوینت مراقبت های پرستاری در شکستگی فمور پاورپوینت مراقبت های پرستاری در شکستگی لگن رفتن به…

دانلود پاورپوینت چرخه حیات توسعه سیستم

دانلود پاورپوینت چرخه حیات توسعه سیستم پاورپوینت توسعه سیستم دانلود پاورپوینت چرخه حیات سیستم پاورپوینت آماده چرخه حیات توسعه سیستم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت چرخه حیات توسعه سیستم جهت رشته مدیریت در 72 اسلاید و با فرمت pptx …

پاورپوینت در مورد شیطان پرستی

پاورپوینت در مورد شیطان پرستی پاورپوینت شیطان پرستی دانلود پاورپوینت شیطان پرستی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت شیطان پرستی جهت رشته علوم اجتماعی در قالب 6 اسلاید و با فرمت بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

بزهکاری اطفال و مسئولیت کیفری انها در حقوق ایران و ترکیه و تحلیل قواعد حاکم بر آنها

بزهکاری اطفال و مسئولیت کیفری انها در حقوق ایران و ترکیه و تحلیل قواعد حاکم بر آنها بزهکاری اطفال در حقوق ایران بزهکاری اطفال در قانون جدید عوامل بزهکاری اطفال کار تحقیقی بزهکاری اطفال پایان نامه بزهکاری اطفال بزهکاری اطفال…

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان بررسیهای تأثیر موسیقی درمانی بر روی افسردگی

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان بررسیهای تأثیر موسیقی درمانی بر روی افسردگی افسردگی موسیقی دانلود پایان نامه موسیقی درمانی موسیقی درمانگر موزیك تراپیست تأثیر موسیقی بر بیماران دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی بررسیهای تأثیر موسیقی درمانی بر…

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه ابرازگری هیجانی

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه ابرازگری هیجانی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه ابرازگری هیجانی مبانی نظری ابرازگری هیجانی پیشینه تحقیق ابرازگری هیجانی پیشینه داخلی ابرازگری هیجانی پیشینه خارجی ابرازگری هیجانی پیشینه پژوهش ابرازگری هیجانی پیشینه نظری…

پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع هزار دانه یاقوت

پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع هزار دانه یاقوت پاورپوینت کودکان با موضوع هزار دانه یاقوت دانلود پاورپوینت کودکان با موضوع هزار دانه یاقوت پاورپوینت درباره کودکان با موضوع هزار دانه یاقوت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزشی مخصوص…

دانلود پاورپوینت طراحی و پیاده سازی راه

دانلود پاورپوینت طراحی و پیاده سازی راه پاورپوینت طراحی راه پاورپوینت پیاده سازی راه پاورپوینت روش های پیاده سازی راه پاورپوینت طراحی راس ها برای راه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت طراحی و پیاده سازی راه در قالب 16…

پاورپوینت انواع جانوران بی مهره

پاورپوینت انواع جانوران بی مهره پاورپوینت جانوران بی مهره کدامند پاورپوینت جانوران بی مهره دریایی پاورپوینت جانوران بي مهره پاورپوینت جانوران بی مهره تحقیق پاورپوینت جانوران بی مهره چیست رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت انواع جانوران بی مهره جهت…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمایل به ترک شغل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمایل به ترک شغل پیشینه تمایل به ترک شغل مبانی نظری تمایل به ترک شغل ادبیات نظری تمایل به ترک شغل چارچوب نظری تمایل به ترک شغل پیشینه تحقیق تمایل به ترک شغل پیشینه پژوهش…

بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر روابط انسانی از نگاه معلمین تهرانی

بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر روابط انسانی از نگاه معلمین تهرانی مدیریت ریسک روابط انسانی تاثیر مدیریت ریسک بر روابط انسانی ریسك پذیری مدیران در مدارس بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر روابط انسانی از نگاه معلمین تهرانی دانلود پایان نامه…

مبانی نظری بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران

مبانی نظری بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران مبانی نظری مدیریت دانش مبانی نظری میزان کارآفرینی بررسی تاثیر مدیریت دانش بر كارآفرینی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران پیاده سازی…

پاورپوینت اصول جلب حاميان ورزشي

پاورپوینت اصول جلب حاميان ورزشي کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت اصول جلب حاميان ورزشي پاورپوینت اصول جلب حاميان ورزشي اصول جلب حاميان ورزشي عوامل رشد وتوسعه صنعت ورزش صنعت ورزش بازاريابي ، پايه هاي حاميان ورزش وظايف مديريت بازاريابي چارچوب…

پاورپوینت مفهوم، مزایا، کاربرد، قابلیت و روشهای اجرای کانتکس

پاورپوینت مفهوم، مزایا، کاربرد، قابلیت و روشهای اجرای کانتکس پاورپوینت مفهوم، مزایا، کاربرد، قابلیت و روشهای اجرای کانتکس مقایسه کانتکس با دیگر مصالح خیزران مزایای کانتکس کاربرد های کانتکس قابلیت های کانتکس روش های اجرای کانتکس رفتن به سایت اصلی…

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه فرزندخواندگی

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه فرزندخواندگی فصل دوم پایان نامه فرزندخواندگی مبانی نظری فرزندخواندگی پیشینه تحقیق فرزندخواندگی پیشینه داخلی فرزندخواندگی پیشینه خارجی فرزندخواندگی پیشینه پژوهش فرزندخواندگی پیشینه نظری فرزندخواندگی ادبیات نظری فرزندخواندگی چارچوب نظری فرزندخواندگی رفتن به سايت…

نماد شناسی سبز در باغ ایرانی

نماد شناسی سبز در باغ ایرانی باغ ایرانی هنر باغ سازی معماری حاکم بر باغ نماد شناسی باغ ایرانی نماد شناسی سبز در باغ ایرانی دانلود پروژه معماری دانلود پروژه مهندسی معماری رفتن به سایت اصلی دانلود پروژه رشته معماری…

مبانی نظری زیرساختهای مدیریت دانش 89 صفحه کامل و جامع

مبانی نظری زیرساختهای مدیریت دانش 89 صفحه کامل و جامع کلمات کلیدی : مبانی نظری زیرساختهای مدیریت دانش دانلود مبانی نظری زیرساختهای مدیریت دانش پیشینه تحقیق زیرساختهای مدیریت دانش ادبیات نظری زیرساختهای مدیریت دانش فصل دوم پایان نامه زیرساختهای مدیریت…

پاورپوینت بدرفتاری و غفلت از کودکان و نوجوانان

پاورپوینت بدرفتاری و غفلت از کودکان و نوجوانان پاورپوینت بدرفتاری و غفلت از کودکان پاورپوینت بدرفتاری با نوجوانان پاورپوینت بدرفتاری با کودکان پاورپوینت درمورد خشونت علیه کودکان پاورپوینت درباره علل بدرفتاری با کودکان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بدرفتاری…

تمییز عامل زیان در فرض تعدد اسباب

تمییز عامل زیان در فرض تعدد اسباب نظریه برابری اسباب و شرایط نظریه سبب نزدیک و بی واسطه نظریه سبب متعارف و اصلی نظریه سبب مقدم در تاثیر نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه جایگاه نظریه در حقوق ایران دانلود…

پاورپوینت بررسی استراتژی کارآفرینی در نفت

پاورپوینت بررسی استراتژی کارآفرینی در نفت پاورپوینت بررسی استراتژی کارآفرینی در نفت تحقیقبررسی استراتژی کارآفرینی در نفت کار آفرینی از نظر شومپیتر کارآفرینی از نظر دراکر چرخه کارآفرينی سير تطور كارآفريني در دنيا انواع كارآفريني چشم انداز وزارت نفت مشخصات…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *